Hi! I'm Jessica Olander and I love making stuff.

Check out both my personal projects and the professional ones! I have worked with clients such as Telia, H&M, Företagsuniversitetet, Saco, Captor, Prinsparets stiftelse, Registercentrum, Rikspolisstyrelsen, Kommunal, Riksgälden, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Finansförbundet, Fastighetsbyrån, Nordiska Kompaniet, SOS Barnbyar and many more.

Back to Top